• אודות המרכזדפי מידע

  ניתן להוריד את דפי המידע

   

  הדפים עודכנו ומכילים מידע רב בנושאים הרלוונטים ללימודים במרכז ויעודכנו עוד בתחילת השנה...

   

  הורדת דפי המידע לחצו כאן

  הורדת מפת הגעה לשלומי לחצו כאן

   

  ספרו לנו אם יש נושאים חשובים שלא נידונים בדפים - ואנו נעדכנם....