• אודות המרכזדפי מידע

  ניתן להוריד את דפי המידע לשנת הלימודים תש"פ

   

  הדפים מכילים מידע רב בנושאים הרלוונטים ללימודים במרכז ויעודכנו לקראת תחילת השנה הבאה...

   

  הורדת דפי המידע לחצו כאן

  הורדת מפת הגעה לשלומי לחצו כאן

   

   

  אנחנו נעדכן בסוף אוגוסט דפי מידע ומערכת שעות לשנת הלימודים תשפ"א 

   

  חופשה נעימה!