• קורסים ופעילויותמערכת שעות לילדי כיתה ג' וכיתות ד' דוברות ערבית

   שלום לכולם!

  מערכת שעות כיתות ג'- ד' יום שני

   

   

   

  ג'1

  ג2'

   

  ד'1

  ד'2

  ד'3

  8:30-9:00

  רוני אשכול

  בוקר טוב

  אומנות

  מיה קאליר

  בוקר טוב

  מעבדה

   

  נסרין סלאלחה

  בוקר טוב

  פיסיקה

  זכייה ואקים

  בוקר טוב

  מחשבים

  סאהר מועלם

  בוקר טוב

  מקלט

   

  הפסקה גדולה לפי אזורים

  9:00-10:00

  רוני אשכול

  אמנוטבע

  מיה קאליר

  חידוד חושים

   

  נסרין סלאלחה

  חידוד חושים

  זכייה ואקים

  אומנות

  סאהר מועלם

  משחק המלכים

  10:00-10:30

  הפסקה גדולה

  10:30-11:30

  עדי

  משחקים

  רוני אשכול

  אמנוטבע

   

  זכייה ואקים

  אומנות

  סאהר מועלם

  משחק המלכים

  נסרין סלאלחה

  חידוד חושים

  11:30-11:45

  הפסקה קטנה

  11:45-12:45

  מיה קאליר

  חידוד חושים

  עדי

  משחקים

   

  סאהר מועלם

  משחק המלכים

  נסרין סלאלחה

  חידוד חושים

  זכייה ואקים

  אומנות

  12:45-13:00

  הפסקה קטנה

  13:00-14:00

  פרויקט אישי לילדי כיתות ג' ו ד'

  עדי מיה רוני נסרין סאהר וזכיה