• קורסים ופעילויותמערכת שעות לילדי כיתה ג' וכיתות ד' דוברות ערבית

   

   

  ג'1

  ג2'

  ג'3

  ד'1

  ד'2

  ד'3

  8:40-9:45

  רוני אשכול

  בוקר טוב

  מיה קאליר

  בוקר טוב

  רבקה עמית

  בוקר טוב

  נסרין סלאלחה

  בוקר טוב

  זכייה ואקים

  בוקר טוב

  דיאנה כנעאן

  בוקר טוב

  9:45-10:15

   

  10:15-11:00

  יונתן סולאג'

  ג'אגלינג

  רוני אשכול

  אמנוטבע

  מיה קאליר

  חידוד חושים

  סאהר

  משחק המלכים

  נסרין סלאלחה

  חידוד חושים

  זכייה ואקים

  אומנות

  11:00-11:45

  רבקה עמית

  קומיקס

  יונתן סולאג'

  ג'אגלינג

  רוני אשכול

  אמנוטבע

  אלה הררי

  סיפורי עמים

  סאהר

  משחק המלכים

  נסרין סלאלחה

  חידוד חושים

  11:45-12:15

   

  12:15-13:00

  מיה קאליר

  חידוד חושים

  רבקה עמית

  קומיקס

  יונתן סולאג'

  ג'אגלינג

  זכייה ואקים

  אומנות

  אלה הררי

  סיפורי עמים

  סאהר

  משחק המלכים

  13:00-13:45

  רוני אשכול

  אמנוטבע

  מיה קאליר

  חידוד חושים

  רבקה עמית

  קומיקס

  נסרין סלאלחה

  חידוד חושים

  זכייה ואקים אומנות

  אלה הררי

  סיפורי עמים

   

  13:45-14:00

  לילה טוב

  לילה טוב

  לילה טוב

  לילה טוב

  לילה טוב

  לילה טוב

  מערכת שעות כיתות ג'-ד' יום שני