• אודות המרכזלוח זמנים לשנת הלימודים

  שלום לכולם!

  להלן פירוט ימי הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ג על פי חודש/יום.

  לוח זמנים לילדי המחוננים לשנת תשפ"ד

     

  פירוט ימי הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ד לפי חודש ויום.

   
           

  סמסטר א

  יום שני

  יום שלישי

  יום רביעי

  יום חמישי

  ספטמבר

  18

  19

  20

  21

  אוקטובר

  9,16,23,30

  10,17,24,31

  11,18,25

  12,19,26

  נובמבר

  6,13,20,27

  7,14,21,28

  ,1,8,15,22,29

  2,9,16,23,30

  דצמבר

  4,18,25

  5,19,26

  6,20,27

  7,21,28

  ינואר

  1,8,15,22,29

  2,9,16,23,30

  3,10,17,24,31

  4,11,18,25,

  סמסטר ב'

   

   

   

   

  פברואר

  5,12,19,26

  6,13,20,27

  7,14,21,28

  1,8,15,22,29

  מרץ

  4,11,18,

  5,12,19,26

  6,13,20,27

  7,14,21,28

  אפריל

  1,8,

  2,8

  3,10,

  4,11

  מאי

  6,20,28

  7,21,28

  1,8,15,22,29

  2,9,16,23,30

  יוני

  3,10,17

  4,18

  5,19,

  6,13,

  יתכנו שינויים ובכל מקרה של שינוי תבוא הודעה.