• אודות המרכזהתנהגות בבית הספר

  התנהגות

  "0% אלימות, 100% סובלנות"

  במרכז מדע ודעת למחוננים בשלומי לומדים תלמידים מכל מגזרי האוכלוסייה בישראל.

  ילדים יהודים: דתיים וחילוניים, קיבוצניקים, מושבניקים, ילדי עיר, וילדי כפר; ילדים דרוזים, ונוצרים. כולם מגיעים לשלומי ולומדים בצוותא. 

  חשוב ביותר, שכאן כל ילד וילדה ירגישו טוב, ירגישו בטוח, ירגישו שכאן מקבלים אותם כמו שהם.

  חשוב שכל הילדים ירגישו חופשים להתנסויות אינטלקטואליות - לנסות, להיכשל, לנסות שנית - מבלי לחשוש.

  יחסי תלמידים-מורים, תלמידים-תלמידים, מורים- מורים מבוססים על כבוד הדדי.

  רק כך ניתן לבנות אווירה תומכת.