• אודות המרכזפנייה להסעות

  אוטובוסים והסעות

   

  •הסעות לשלומי וחזרה באחריות המחלקות לחינוך במועצות ובעיריות.

  •ההורים מתבקשים להתקשר למחלקת החינוך במועצה/עירייה בהן הם גרים (ראו רשימה) בכדי לברר סידורי הסעות. העלאת תלמידים והורדתם מתבצעות בתחנות אוטובוס מסודרות בלבד.

  •בתום יום הלימודים כל הילדים יורדים למגרש החנייה. ההסעות משתחררות רק לאחר בדיקה שמית של כל ילד וילד.

  •לכן, הורים הלוקחים את ילדיהם מוקדם, או במקום ההסעה, חייבים להתקשר למזכירות המחוננים (9808249) ולידע אותנו על כך.

   

  רשימת טלפונים

  רשימת טלפונים מעודכנת לשנת תשפ"ג,

  תתעדכן שוב סמוך לתחילת השנה.

  שם הרשות

  טלפון מח' החינוך

  אחראים על הסעות

  עיריית נהריה

  9879861

  אסתר 9879873

  טל 9879882

  עיריית עכו

  9956226,

  משה חובב 9956141

  מירה 054-7418926

  עיריית מעלות-תרשיחא

  9578836

  דבורה וייס, 9578852

  מ.מ. כפר הורדים

  9977143

   

  מ.מ. שלומי

  9950933

  9950934

  מ.א. מטה אשר

  9879635

  9879683

  9879613

  מ.א. מעלה יוסף

  9105550

  9521395

  עליזה

  0507568377

  מ.מ. אבו סנאן

  9568856

   

  מ.מ. ירכא

  9568101

   

  מ.מ. ג'וליס

  9963423, 9962238

   

  מ.מ. פקיעין

  9976105

   

  מ.מ. יאנוח-ג'ת

  9997021

   

  מ.מ. חורפיש

  9977473, 9974730