• אודות המרכזפנייה להסעות

  אוטובוסים והסעות

   

  •הסעות לשלומי וחזרה באחריות המחלקות לחינוך במועצות ובעיריות.

  •ההורים מתבקשים להתקשר למחלקת החינוך במועצה/עירייה בהן הם גרים (ראו רשימה) בכדי לברר סידורי הסעות. העלאת תלמידים והורדתם מתבצעות בתחנות אוטובוס מסודרות בלבד.

  •בתום יום הלימודים כל הילדים יורדים למגרש החנייה. ההסעות משתחררות רק לאחר בדיקה שמית של כל ילד וילד.

  •לכן, הורים הלוקחים את ילדיהם מוקדם, או במקום ההסעה, חייבים להתקשר למזכירות המחוננים (9808249) ולידע אותנו על כך.

   

  רשימת טלפונים

   

   

  שם הרשות

  טלפון מח' החינוך

   

  עיריית נהריה

  9879861 יוסי קורנפלד

   

  עיריית עכו

  9956040, משה חובב 9956141

   

  עיריית מעלות-תרשיחא

  9578836 דבורה וייס, 9578852

   

  מ.מ. כפר הורדים

  9977143

   

  מ.מ. שלומי

  9950933

   

  מ.א. מטה אשר

  9879635

   

  מ.א. מעלה יוסף

  9105550

   

  מ.מ. אבו סנאן

  9568856

   

  מ.מ. ירכא

  9568101

   

  מ.מ. ג'וליס

  9963423, 9962238

   

  מ.מ. פקיעין

  9976105

   

  מ.מ. יאנוח-ג'ת

  9997021

   

  מ.מ. חורפיש

  9977473, 9974730