• אודות המרכזסגל ההוראה בשלומי

   
   מנהלת בית הספר:
  ד"ר נילי גל-ים
   
  מזכירת בית הספר:
  רחל בוסקילה
   
  יועצת בית הספר למגזר היהודי
  ליהי ברון כהן
   
  יועצת בית הספר למגזר הדרוזי
  נדא סלאלחא קבלאן
   
  רכזת ויועצת לתוכניות המצטיינים
  זכייה ואקים