• מאמרים, כתבות וקישוריםמאמרים

    חזרה לרשימת המאמרים המלאה
    מודל "רנזולי" להעשרת תלמידים מצטיינים
    מודל העשרת תלמידים מצטיינים במרכזי העשרה ובבתיה"ס מבוסס על מחקריו של החוקר J. Ranzulli . ע"פ מודל זה מופעלות תוכניות העשרה למחוננים ומצטיינים רבות בארה"ב בהצלחה רבה.