• סימטריה ב"תמונה מספרת סיפור" 2020 כיתות ג'

    לחזרה אחורה