• יום סיור בבית הספר בן צבי 2019 כיתות ג'

    לחזרה אחורה