• קורסים ופעילויותמערכת שעות למצטיינים ביום רביעי כיתות ד-ה-ו

   

  תוכנית למצטיינים יום רביעי

   

  ד' 1

  ד' 2

  ד'3

  ד' 4

  16:00-17:00

   

  משחקים מתמטיים

  עם ליא סלאלחא

   

  תרבויות עולם עם

  נידאל

   

  קורס במדעים

  עם מיחאיל מועלם

  שחמט - משחק המלכים

  סאהר מועלם

   

   

  הפסקה

   

  17:15-18:15

   

  צילום עם

  חנאן דכואר

   

  שחמט - משחק המלכים

  סאהר מועלם

   

  מגירות הנפש אומנות

  זהר כהן ודיאנה כנען

  משחקים מתמטיים

  עם ליא סלאלחא

   

   

   

   

   

  בחירה לגדולים:

  ה' - ו'

  ה' - ו'

  ה' - ו'

   

  16:00-17:00

  מגירות הנפש אומנות

  זהר כהן ודיאנה כנען

   

  ריהאן עמאר

  משחקי מחשב

   

  צילום עם

  חנאן דכואר

   

  הפסקה

   

   

   

   

  17:15-18:15

  קורס במדעים

  עם מיחאיל מועלם

   

  תרבויות עולם עם

  נידאל

  ריהאן עמאר

  משחקי מחשב