• קורסים ופעילויותמערכת שעות למצטיינים ביום רביעי כיתות ד-ה-ו

   שלום לכולם!

   

  תוכנית למצטיינים יום רביעי

  סמסטר א'

  ד' 1

  ד' 2

  ד'3

  16:00-17:00

  תיכנות

  ריהאן עמר

  מגירות הנפש אומנות

  זהר כהן ודיאנה כנען

   

  סיפורי עמים

  ריהאם סבת

   

  הפסקה

  17:15-18:15

  סאהר

  משחק המלכים

  והעצמה

  צילום

  נאסים עודא

   

   כיתת אומן

  זהר כהן  ודיאנה כנען

   

   

   

   

   

   

   

  סמס ב'

  ד' 1

  ד' 2

  ד'3

  16:00-17:00

  כיתת אומן

  זהר כהן  ודיאנה כנען

  סיפורי עמים

  ריהאם סבת

  תיכנות

  ריהאן עמר

   

  הפסקה

  17:15-18:15

  סיפורי עמים

  ריהאם סבת

  סאהר

  משחק המלכים

  והעצמה

  צילום

  נאסים עודא