• קורסים ופעילויותמערכת שיעורים לכיתות ד' דוברות עברית ולכיתות ה' ימי שלישי

   שלום לכולם!

   

   

  ד'1

  ד2'

  ד'3

  ה'1

  ה'2

  ה'3

  8:30-9:00

  רוני אשכול

  בוקר טוב

   

   

  תומר בנו

  בוקר טוב

   

   

  ריהאן עמאר

  בוקר טוב

   

  זכייה ואקים

  בוקר טוב

   

  דיאנה כנעאן

  בוקר טוב

   

  9:00-10:15

  עינת קרני אנימציה

   

  תומר בנו

  ביקור בתאים האפורים

    

   

   

  ריהאן עמאר

  תיכנות

  זכייה ואקים

  מדעים

  מגירות הנפש

  זהר כהן

   

  10:15-10:45

  הפסקה גדולה

  10:45-12:00

  רוני אשכול

  או כתיבה

   

    

  עינת קרני

  אנימציה

   

  זכייה ואקים

  מדעים

  תומר בנו ודיאנה כנעאן ביקור בתאים האפורים

  ריהאן עמאר

  תיכנות

  12:00-12:30

  הפסקה גדולה

  12:30-13:45

  תומר בנו

  ביקור בתאים האפורים

  רוני אשכול

  או כתיבה

   

  מגירות הנפש

  זהר כהן

   

  ריהאן עמאר

  תיכנות

  זכייה ואקים

  מדעים

  13:45-14:00

  לילה טוב

                 

  יום שלישי : מערכת שעות כיתות ד'- ה'