• אודות המרכזימי לימוד בשנת הלימודים תשפ"ד

   שלום לכולם!

   

   לוח זמנים לילדי המחוננים לשנת תשפ"ד

   

  פירוט ימי הלימוד לתוכנית המחוננים והמצטיינים בשנת הלימודים תשפ"ד לפי חודש ויום.

   
           

  סמסטר א

  יום שני

  יום שלישי

  יום רביעי

  יום חמישי

  ימי חשיפה

  11.9 למצטיינים

  5.9למחוננים

  6.9 למחוננים

  12.9 למצטיינים

  7.9הרצאת פתיחה להורים ולילדים 

  ספטמבר

  למחוננים

  18

  19

  20

  21

  אוקטובר

  מחוננים ומצטייניים

  9,16,23,30

  10,17,24,31

  11,18,25

  12,19,26

  נובמבר

  מחוננים ומצטייניים

  6,13,20,27

  7,14,21,28

  ,1,8,15,22,29

  2,9,16,23,30

  דצמבר

  מחוננים ומצטייניים

  4,18,25

  5,19,26

  6,20,27

  7,21,28

  ינואר

  מחוננים ומצטייניים

  1,8,15,22,29

  2,9,16,23,30

  3,10,17,24,31

  4,11,18,25,

  סמסטר ב'

   

   

   

   

  פברואר

  מחוננים ומצטייניים

  5,12,19,26

  6,13,20,27

  7,14,21,28

  1,8,15,22,29

  מרץ

  מחוננים ומצטייניים

  4,11,18,

  5,12,19,26

  6,13,20,27

  7,14,21,28

  אפריל

  מחוננים ומצטייניים

  1,8,

  2,8

  3,10,

  4,11

  מאי

  מחוננים ומצטייניים

  6,20,28

  7,21,28

  1,8,15,22,29

  2,9,16,23,30

  יוני

  מחוננים ומצטייניים

  3,10,17

  4,18

  5,19,

  6,13,