• אודות המרכזימי לימוד בשנת הלימודים תשפ"ב

   שלום לכולם!

   

   

  לוח זמנים לילדי המחוננים  שנה"ל תשפ"ב

  להלן פירוט ימי הלימוד בשנת הלימודים על פי חודש/יום.

   

  יום שני

  יום שלישי

  יום רביעי

  יום חמישי

  אוקטובר

  4,11,18,25

  5,12,19,26,

  6,13,20,27

  7,14,21,28

  נובמבר

  1,8,15,22,29

  2,9,16,23,

  3,10,17,24

  4,11,18,25

  דצמבר

  13,21,27,

  7,14,22,28

  8,15,23,29

  9,16,24,30

  ינואר

  3,10,17,24,

  4,11,18,25,

  5,12,19,26

  6,13,20,27

  פברואר

  7,14,21,28

  ,8,15,22

  9,16,23

  10,17,24

  מרץ

  7,14,21,28

  1,8,23,29

  2,9,23,30

  3,10,24,31

  אפריל

  4,25,

  5,26

  6,27

  28

  מאי

  9,16,23,30

  10,17,24,31

  11,18,25,

  12,26

  יוני

  13

  7

  1,8

  2,9,16

  אנחנו מחויבים ל 30 מפגשים שנתיים ולאור אופיה של השנה, יתכנו שינויים רבים, ובכל מקרה של שינוי תבוא הודעה.