• אודות המרכזמבחני האיתור והסינון לילדים מחוננים ומצטיינים

  מבחני האתור:

   

  תהליך האיתור מתחיל כשנה לפני הפניית התלמיד למסגרות הטיפוח הייחודיות. 
  במקומות בהם התכנית מתחילה בכיתה ג', נערכים המבחנים בכיתה ב' ובמקומות בהם התכנית מתחילה בכיתה ד' נערכים המבחנים לתלמידי כיתה ג בהתאמה. 
   
  המבחנים מבוססים על בדיקת יכולת לימודית כללית ומתייחסים למיומנויות אינטלקטואליות כלליות בלבד, ולכן, הם אינם מהווים כלי לניבוי הישגים לימודיים במקצועות אקדמיים הנלמדים בבית הספר.  המבחנים אינם מתייחסים לגורמים אחרים הקשורים למימוש כישרון, כגון מוטיבציה ויצירתיות.
   
  בראשית שנת הלימודים נשלחות הודעות לבתי הספר ונקבע מועד אחיד למבחן שלב א'- מבחן הסינון בכל המערכת. נוהל זה מתפרסם בחוזר מנכ"ל בתחילת כל שנת לימודים. בתי הספר שולחים להורים מכתבים מפורטים ובהם כל המידע הנדרש בנושא יחד עם ההנחיה כי ההשתתפות במבחנים הינה זכות ולא חובה.   הורה שאינו מעוניין שילדו ייבחן יודיע על כך בכתב לבית הספר. 
  תוצאות המבחנים הן יחסיות לשנתון הנבחן בשנת הלימודים הנדונה.
   

  בתחילת השנה יפורסמו המועדים העדכניים לשנת הלימודים תש"פ